Ehzerwold: hart voor taal

Gepubliceerd op: 20 maart 2024 12:17

Werkgevers kunnen een voorbeeld nemen aan Ehzerwold. Vol enthousiasme hebben zij anderstaligen in hun warme nest opgenomen. Natuurlijk, het is fijn om nieuwe gemotiveerde werknemers te hebben. Maar Ehzerwold doet meer. Samen met de Gemeente Lochem, het Taalhuis en ’t Baken zorgt deze werkgever ervoor dat nieuwkomers de Nederlandse taal leren en zich thuis voelen in dit voor hen nieuwe land.

We hebben werkgevers als Ehzerwold nodig om samen onze wereld mooier te maken.

— Jacqueline Roelofs, directeur van Taalhuis BIJ de bieb

Taal is de basis

Kom je een nieuw land binnen dan struikel je meteen over de taal. Wordt duidelijk dat je een langere tijd in het land zult blijven, dan wil je meedoen, deelnemen aan de maatschappij en de taal leren. “Dit is niet te vergelijken met een cursusje Italiaans leren voor onze zomervakantie,” stelt Ria Leliveld, wethouder van Lochem. “Taal is nodig om je te uiten, om elkaar te begrijpen en om je thuis te voelen. Het helpt je om hier, in dit land, als nieuwkomer te aarden.”

Taalhuis en training aan vrijwilligers

De Nederlandse taal leren is niet eenvoudig. Daar is tijd, aandacht, herhaling én contact met Nederlanders voor nodig. Het Taalhuis bij de bibliotheek van Lochem investeert dan ook graag in Nederlanders die met anderstaligen in contact willen komen.
Jaarlijks leidt het Taalhuis tientallen belangstellenden op tot taalvrijwilligers tijdens een praktische en gratis training van 4 dagdelen. Aan het eind van iedere training ontvangen deelnemers een certificaat. Dit keer op 13 maart j.l. uit handen van wethouder Ria Leliveld in het sfeervolle restaurant van Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen.
“In de training laat ik deelnemers kennismaken en oefenen met begeleiding in spreken, luisteren en schrijven", vertelt José Boone docent bij het Taalhuis en trainer van vrijwilligers. “Inmiddels hebben we in de bibliotheek een prachtige collectie aan materialen voor alle mogelijke taalvragen.”

Taal op Ehzerwold

Voor de 10 anderstalige medewerkers van Hotel Landgoed Ehzerwold wordt zoveel mogelijk met de taal van de werkvloer gewerkt, aangevuld met oefeningen en leeskilometers maken. “De groep krijgt 2 uur per week van mij les en leeskilometers maken doen ze met onze vrijwilligers", vertelt José Boone. “Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Ik kan nog zulke leuke ideeën hebben en zinvolle adviezen geven, zonder vrijwilligers kan ik ze niet uitvoeren.”
Ook leidinggevenden en medewerkers van Ehzerwold worden actief betrokken in dit proces.
Is het vanzelfsprekend dat er zoveel vrijwilligers actief zijn in het Taalhuis en de bibliotheek? Nee, dat is zeker niet vanzelfsprekend,” zegt wethouder Ria Leliveld. “Maar wel iets om heel blij van te worden. Het maakt dat we veel kunnen bereiken met elkaar.”

Vrijwilliger aan het woord

Marieke (37) is de jongste deelnemer aan de training die op 13 maart is afgerond. Tijdens een feestelijke afronding van de training, met een drankje en een hapje, aangeboden door Ehzerwold vertelt Marieke: “Ik heb jarenlang Nederlands gegeven binnen het onderwijs. Omdat mijn hart daar ligt wil ik dat ook voor nieuwkomers doen.” Ze heeft zojuist haar certificaat ontvangen en gaat binnenkort met een taalvrager aan de slag. “Ik vind het bijzonder hoe het Taalhuis investeert in haar vrijwilligers, we worden zó in het zonnetje gezet!”

En jij, werkgever? Wat doe jij?

De samenwerking tussen Hotel Landgoed Ehzerwold, de gemeente Lochem en het Taalhuis is niet vanzelfsprekend. “Ik had nooit durven dromen dat we zó snel zoveel resultaat zouden behalen”, aldus Herwin te Brinkhof, coördinator Ontheemden bij de gemeente Lochem. “Het is ontroerend om te zien hoe mensen Lochem binnenkomen en hoe snel ze bij Ehzerwold een plekje in onze maatschappij verwerven. Ondernemers als Ehzerwold, die werken vanuit een sociale zakelijkheid, kunnen echt het verschil maken. Door op te vangen, werk te bieden, te ondersteunen. En te investeren in taal.”

Trots op personeel

Hoe de balans tussen geven en nemen op orde blijft? “Als werkgever krijg je er een enthousiaste en zeer gemotiveerde werknemer voor terug. En belangrijker, je toont je maatschappelijke betrokkenheid,” aldus Jacqueline Zomers, directeur van Hotel Landgoed Ehzerwold. Zomers is trots op de resultaten op haar werkvloer en op al haar personeel. “Ik blijf het bijzonder vinden hoe gemotiveerd de nieuwkomers met de Nederlandse taal aan de slag gaan. Komt er nu een brief binnen dan proberen ze het eerst zelf uit te vogelen. Lukt dat niet, dan vragen ze hulp aan hun collega’s. Dat is ook voor mijn personeel fantastisch om te ervaren. Mijn mooie club mensen is er alleen nog maar mooier op geworden!”