VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers wekelijks voorlezen bij gezinnen thuis.

Zij introduceren zo het voorleesritueel, vergroten het leesplezier en stimuleren de taalontwikkeling van de kinderen.
Geletterdheid is de grootste voorspeller van succes op school. Kinderen kunnen een taalachterstand ontwikkelen, doordat er te weinig met een kind is gelezen of gepraat. Door wekelijks een uurtje voor te lezen bij een vast gezin, laat de VoorleesExpress hen meer in aanraking komen met boeken en taal.

Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vast moment. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers getraind in het (interactief) voorlezen en het uitzoeken van goede materialen.

Meer informatie:
Charise Beekman, projectleider VoorleesExpress Zutphen en Lochem:  
M  06-25135617
E  c.beekman@bijdebieb.nl

Fiona Vloet, projectleider VoorleesExpress Brummen, Eerbeek en Twello:
M  06-82081470
E  f.vloet@bijdebieb.nl

Bij afwezigheid van Charise en Fiona:
Ine Kamp, programma-manager
M  06-10200497
E  i.kamp@bijdebieb.nl

Voorleesexpress Yuba Ilias fotograaf Jorgen Koopmanschap