Wijziging abonnement

Je kunt je huidige abonnement omzetten naar een ander abonnement. Geef dit door via onderstaand formulier of bij de balie van jouw bibliotheek.

onder de streepjescode op je pas

Een abonnement kan uiterlijk één maand voor het einde van de geldigheidsperiode worden omgezet.

Het abonnement kan uiterlijk één maand voor het einde van de geldigheidsperiode worden omgezet.

Machtiging

Incassant: Stichting Bibliotheek Berkel & IJssel
Postbus 4136
7200 BC  Zutphen 

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

* = verplicht