Doorlopende machtiging automatische incasso

onder de streepjescode op de pas

MachtigingVerplicht

Incassant:

Stichting Bibliotheek Berkel & IJssel

Postbus 4136

7200 BC  Zutphen

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.