Toekenning subsidiegelden

Gepubliceerd op: 3 april 2024 16:00

De overheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. Daarom komt extra geld voor bibliotheken beschikbaar. Want vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Dit staat beschreven in de zorgplicht. Met het instellen van deze zorgplicht voor gemeenten door de Rijksoverheid, stelde de overheid gemeenten in de gelegenheid om SPUK-gelden aan te vragen.

SPUK

De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten konden specifieke uitkeringen aanvragen voor diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld verruiming van openingsuren en doorontwikkeling van nieuwe en/of bestaande vestigingen. De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen zien het belang van een toekomstbestendige bibliotheek en vroegen SPUK-subsidie voor de bibliotheek aan. Inmiddels is deze subsidie toegekend.

Directeur/bestuurder Jacqueline Roelofs van BIJ de bieb over de SPUK subsidies: “ik ben enorm blij dat wij samen de gemeenten in ons werkgebied tijd hebben gestoken in de aanvraag van deze subsidie. Samen met de beleidsmedewerkers van de gemeenten hebben we echt wel even ‘hoera’ geroepen toen de toekenningsbeschikking in de mailbox binnenkwam. Echt een stukje erkenning van het belangrijke bibliotheekwerk. Met deze gelden zullen diverse vestigingen een mooie stap kunnen doormaken zodat wij (nog meer) gemeenschapsgericht kunnen werken. Een stap die aansluit bij onze visie. Voorzichtig hebben we al geanticipeerd op deze toekenning door bijvoorbeeld al BiebLAB’s te presenteren. Dat was een groot succes en smaakt naar meer!”

Volwaardige bibliotheek

De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook stopt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De overheid heeft een rol bij het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de openbare bibliotheek. En wat te denken van de maatschappelijke functie die de bibliotheek biedt! Denk aan: kennis en informatie beschikbaar stellen, mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie, stimuleren om te lezen, ontmoetingen en debatten organiseren en mensen kennis laten maken met kunst en cultuur.

Doelstelling en plannen

In zijn algemeenheid is de specifieke uitkering bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren en/of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De gemeenten en BIJ de bieb hebben gezamenlijk een projectplan ingediend, afgestemd op de lokale behoefte.

Brummen
BIJ de bieb ziet voor de vestigingen in de gemeente Brummen (Brummen en Eerbeek) toekomstmogelijkheden voor: aanpassing openingsuren en uitbreiding programmering en dienstverlening.

Lochem
Voor de vestigingen in de gemeente Lochem (Gorssel en Lochem) ziet BIJ de bieb toekomstmogelijkheden voor: (door)ontwikkeling van (meer) Buurtbiebs in de kleine kernen en uitbreiding van het activiteitenprogramma, ook met Taalhuisactiviteiten en leeractiviteiten zoals digitale vaardigheden.

Zutphen
BIJ de bieb ziet voor de vestigingen in de gemeente Zutphen mogelijkheden om bij de vestiging in Warnsveld de dienstverlening en inrichting aan te pakken en deze meer toekomstgericht te maken. Voor de vestiging Zutphen zal de focus liggen op meer wijkgericht werken en aanpassing van de openingsuren.

Voor alle vestigingen wil BIJ de bieb zowel aan jeugd als volwassenen leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden in BiebLAB’s. Hiermee wordt al volop geëxperimenteerd.